Páginas vistas en total

jueves, 24 de marzo de 2011

Publicada Resolución Definitiva da Sec. Xeral para o Deporte de subvencións a Clubs Deportivos

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS E AGRUPACIÓNS DEPORTIVAS ESCOLARES DE GALICIA, PARA SUBVENCIONAR A SÚA ACTIVIDADE DO ANO 2010 

Resoltas as alegacións presentadas contra os datos deportivos certificados polas federacións galegas, publícanse os importes definitivos das axudas. Coas alegacións, son varias as entidades que ven incrementada a súa subvención. Outras acadan os 5 puntos necesarios para ser beneficiario. Así, todas as entidades, debido ao correspondente prorrateo, ven algo rebaixada a subvención provisional.
Na resolución recóllese, para cada entidade, a puntuación total resultante da valoración dos datos e o importe da subvención.
Para o cobro da subvención deberase presentar xustificación de gastos feitos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2010. 

É importante ver na web o documento guía para a xustificación da subvención.

Ver enlace:http://deportegalego.es/index.php?idMenu=67&int1=1300&idIdioma=2